Kişisel Verilerinizin Korunması

Seojen.com olarak hizmet ceren firmamız, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Sitemizde yer alan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani KVKK'nin 6698 sayılı maddesine göre işlenip, korunmaktadır.

1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Sayfada detaylı bilgileri yayınlanan ve kurumsal olarak hizmet veren Seojen.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ve sahip olduğu Veri Sorumlusu sıfatıyla, tüm kişisel verileriniz bu sayfada açıklanan çerçevede; kaydedilecek, güncellenecek, saklanacak, mevzuatın izin verdiği durumlarda da 3. kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6698 sayılı maddesi gereği, Seojen.com ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek çeşitli işlemlere tabi tutulmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanması, kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesi gibi üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Verilerde yapılan tüm işlemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (kişisel verilerin işlenmesi) kabul edilir. Seojen.com olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda tüm kanun ve yönetmeliklere büyük özen gösteriyoruz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Amaç ve Hukuki Sebepler

Seojen.com olarak sunulan ürün hizmetlerimizi geliştirebilmek, hizmetlerimizi teknolojinin ve sözleşmenin gereklerine uygun bir şekilde yapabilmek için paylaştığınız kişisel verileri kanuna dayalı olarak güvence altına alıyoruz.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6563 sayılı maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6502 sayılı maddesine yapılan 26.08.2015 tarihli düzenlemeyi kapsayan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik gereği ve 27.11.2014 tarihli olup Resmi Gazete'de yayımlanan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında işlem sahibinin tüm bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek.

Bununla birlikte Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında bulunan ödeme sistemleri, kağıt ortamında işlem yapılabilecek belgeleri düzenlemek, elektronik sözleşme ve tüm kayıtlar mevzuat gereği bilgi saklama, bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uymak; Kamu güvenliğine ilişkin konularda ve hukuki anlaşmazlıklarda mevzuat gereği mahkeme, savcı ya da ilgili kamu görevlilerine kişisel bilgileri verebilmek; Sitemizi ziyaret eden ve üyelik gerçekleştiren kullanıcılarımıza kapsamı geniş imkanlar sunabilmek ya da bu imkanları sunabilecek üçüncü kişilere veya kurumlara yasal çerçevede bilgi paylaşabilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6698 sayılı ikincil düzenlemelere uygun hareket edilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Üçüncü Kişi Ya Da Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Seojen.com olarak belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü kişi ya da kuruluşlar arasında; hissedarlarımız, ana hissedarlarımız, doğrudan ya da dolaylı olarak hem yurt içi hem de yurt dışı iştiraklerimiz yer alıyor. Bunlarla birlikte Seojen.com altyapısını kullanan tüm üye firmalar, işbirliği yaptığımız ve programımıza ortak olan kuruluşlar, sunduğumuz hizmetle ilgili olan kurum ve kuruluşlar, veri işleyen sıfatı ile bize hizmet veren kuruluşlar, faaliyetimizi yürütmek için destek aldığımız 3. kişiler de kişisel verilerinizin paylaşılabileceği kurum ve kuruluşlar arasında yer almaktadır.

5. Kişisel Verileriniz ve Toplanma Şekli

Seojen.com internet sitesindeki formlarda yer alan isim, soy isim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ev, iş ya da cep telefon numarası, iş ya da ev adres bilgisi, e posta adresi vb. bilgiler ile; kullanıcının şifresini kullanarak giriş yaptığı sayfa tercihi, işlemlerin gerçekleştirildiği IP kayıtları, tarayıcının topladığı çerez verileri ve gezinme süresi gibi detaylar içeren verilerle birlikte konum bilgileri toplayıp, işleyebilmekteyiz.

Bununla birlikte eğitim ve danışmanlık hizmetimiz, konferanslar, kağıt üzerindeki formlar, satış ve pazarlama çalışanlarımız, dijital pazarlama departmanı çalışanlarımız ve de çağrı merkezi çalışanlarımıza verilen sözlü ya da yazılı bilgileri toplayabilmekteyiz. Elektronik ortamla birlikte seojen.com ile ticari ilişkiler kurmak isteyen, teklif vermek ya da iş başvurusu yapmak isteyenlerin kimlik bilgilerine, özgeçmiş detaylarına ulaşabiliyoruz.

Sair yollarla Seojen.com ile kişisel verilerini paylaşan kişilerden gerek fiziki gerekse de sanal bir ortamda, yüz yüze olsun mesafeli olsun tüm yazılı ve sözlü verileri toplayabilmekteyiz. Bir diğer veri toplama şeklimiz de farklı kanallardan dolaylı olarak elde etmektir.

Blog, web sitesi, anket, yarışma, oyun gibi amaçlarla kullanılan web sitelerinden, sosyal medya hesaplarından, tıklama hareketlerinden, e bülten okuma verilerinden, kamuya açık hizmet veren veri tabanlarındaki hareketlerden, paylaşıma açık profile sahip Twitter, Google, İnstagram ya da Facebook gibi hesaplardan verileri işleyip toplayabilmekteyiz.

6- KVKK'dan Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihi 7 Nisan 2016’dır. Bu tarihten önce yapılan üyelik, hizmet satın alma, elektronik ileti izni gibi işlemler de yine bu kanunda yer alan şartlara uygun olarak işlenmekte, paylaşılmakta ve muhafaza edilmektedir. Seojen.com olarak tüm kanundan önceki veri paylaşımlarını da kanunda belirtilen şartlara uygun olarak korumaktayız.

7. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İşlemi

Türkiye’de işlenip ya da Türkiye dışında bir ülkede işlenip muhafaza edilmek üzere toplanmış kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kalmak şartıyla ve sözleşmenin amaçlarına uygun olmak şartıyla yurtdışında bulunan hizmet aracılarına aktarılabilecektir. Bu kişi ya da kurumlar, kişisel verilerin korunması hakkında yeterli donanıma sahip ve Kişisel Veriler Kurulu'nun akredite ettiği ülkelerde yer alma şartını taşımaktadır.

Kişisel Verilerinizin aktarılacağı kişi ya da kurumlar, Seojen.com ile ürün ya da hizmet tanıtımı için iş birliği yapan ya da firmamızın hizmet aldığı tedarikçi şirketler, TBB Risk Merkezi, Bankalar ve sair kişilerdir.

Acil yardım durumunda konumunuzu tespit edecek olan tüm yetkili mercilere, ekosistemde bulunan kuruluşlara, yatırımcılara, kuluçka merkezlerine ve tarafınızdan yetkilendirilmiş vekillere ya da temsilcilere kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Düzenleme ve denetleme kurumları, icra müdürlükleri, mahkeme gibi resmi kurumlar ya da kişisel verilerinizi talep eden yetkili diğer kamu kuruluşlarına seojen.com olarak kişisel veri aktarımı gerçekleştirmekteyiz.

Seojen.com kişisel verilerinizi aktarma konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda mobil hattınız üzerinden yaptığınız finans ve bankacılık gibi işlemler sırasında güvenliğinizi sağlamak için de veri aktarımı yapabilmekteyiz. Kimlik doğrulama aşamasında, sim kart değişikliğinde, paylaşım gerçekleştirmekteyiz.

Mobil cihazınızdan internete bağlandığınızda telefon numaranızı banka ve benzeri kuruluşlara, onaylı hesap olmanız durumunda e posta adresiniz ve telefon numaranız üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Seojen.com olarak size bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama yapabilmek için ulaşmak isteyen bazı bilgilerinize sahip olan kuruluşlar, telekomünikasyon şirketleri, yatırımcılar, belediyeler, kuluçka merkezleri gibi tüzel kişilerle verileriniz paylaşılabilecektir.

8. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Korunması

Seojen.com olarak kişisel verilerinizin bulunduğu veri tabanlarını ve sistemleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi gereğince korumaktayız. Sistemimizde yer alan kişisel verilerinizin hukuka aykırı olacak bir şekilde işlenmesini önlemek, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinize erişimini engellemek; verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla şifreleme, narh gibi yazılımsal tedbirlerle birlikte fiziksel güvenlik önlemlerini almakla mükellefiz.

Kişisel verilerinizin yasal olmayan yollarla üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından elde edilmesi durumunda vakit kaybetmeksizin yasal düzenlemeye uygun hareket edilip durum Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yazılı olarak bildirilecektir.

9. Kişisel Verilerin Doğru, Güncel ve Tutulması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Seojen.com’un kişisel verilerinizi hem doğru hem de güncel olarak tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda Seojen.com’un yürürlükte olan mevzuata bağlı yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için müşterilerimizin güncel verilerini, eksiksiz ve doğru olarak paylaşması gerektiği zaman da güncellemesi gerekmektedir.

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan 6698 sayılı maddeye göre kişisel veri sahibinin de bir takım hakları bulunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. 07 Ekim 2016 tarihli olan maddede Kişisel Veri Sahibi’nin sahip olduğu haklar yer almaktadır.

11. madde gereğince Kişisel Veri Sahibi'nin hakları şu şekildedir;

  • Kişisel Veri Sahibi, com’ a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İletişim ve Başvuru

Seojen.com sayfamızda yer alan tüm hizmetler, Bahçeşehir 2. Kısım Mahalle Boğazköy Caddesi Evrensel Sitesi Daire 3 Başakşehir/İstanbul Websight Dijital A. Ş. firmamıza aittir. Seojen.com web sayfası firmamız tarafından işletilmektedir. Seojen.com web sayfası Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçek Veri Sorumlusu’dur.

Seojen.com'un atadığı Veri Sorumlusu Temsilcisi, gerekli yasal altyapı sağlandığında hem Veri Sorumluları Sicilinde hem dede bu belgenin yer aldığı internet sayfasında ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, görüşlerini, sorularını ya da taleplerini aşağıda bulunan iletişim kanallarından birine yöneltebilir:

E.posta: info@seojen.com

Telefon: 0530 034 71 81

Seojen.com, iletilen her türlü talebe 30 gün içerisinde cevap vermektedir. Gerekçeli olmak şartıyla olumlu ya da olumsuz yanıtınızı duruma göre yazılı veya dijital ortamdan vermekteyiz. Taleplere ilişkin tüm işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilir. İşlemlerin herhangi bir maliyet gerektirmesi durumunda ise Seojen.com, üyelerinden ücret talep etme hakkını da saklı tutar. Bu işlem ücretleri, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nda yer alan 13. maddesine göre tarifelendirilir.

Seojen.com olarak web sayfamızda, sair kanallarımızda ve uygulamalarımızda kişisel verilerinizi paylaşıp, Kişisel Veriler Politikamızı ve bu politikamızda yer alan işlenme yöntemleri, işlenme, verilerin satışı, aktarılması ve diğer hususlar hakkındaki şartları, sosyal medya kanallarında kullanılmasını, önerilerde bulunulması, bildirimler alınması ve üyelerin yararına olacak ticari değeri olan üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve sorun yaşamanız durumuna yasal haklarınızı kullanmadan önce Seojen.com’ ye başvuruda bulunacağınızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da büyük önem arz eden, bu konudaki bilgilendirilmeye dayanan ayrıca özgür iradeyle açıklanan ve "rıza” şeklinde tanımlanacak şekilde kabul ettiğinizin beyanı olarak kabul edilir.

Garantili çalışmalarımız ile tanışmak ister misiniz?

BİLGİ AL